. Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" - Tin mới - Thanh tra thành phố Hà Nội