Chế độ thông tin - báo cáo

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2017
Ngày đăng 17/04/2018 | 3:02 PM  | View count: 3878

1. Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017”: tải tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 của Thanh tra Chính phủ: tải tại đây

3. Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017”: tải tại đây

4. Các công văn hướng dẫn báo cáo: số 1687/TTTP-PCTN ngày 17/4/2018 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ; số 1688/TTTP-PCTN ngày 17/4/2018 gửi Ban Tiếp công dân Thành phố; số 1690/TTTP-PCTN ngày 17/4/2018 gửi Công an Thành phố, Viện Kiếm sát Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố: tải tại đây

5. Công văn số 1689/TTTP-PCTN ngày 17/4/2018 hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo: tải tại đây

6. Công văn số 1691/TTTP-PCTN ngày 17/4/2018 hướng dẫn UBND các sở, ngành báo cáo: tải tại đây

7. Phụ lục 01 - Đề cương báo cáo: tải tại đây

8. Phụ lục 02A – Biểu tổng hợp của sở, ngành: tải tại đây

9. Phụ lục 02B – Biểu tổng hợp của quận, huyện, thị xã: tải tại đây

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.879.908

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?