PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023

Ngày đăng 28/05/2024 | 05:31 PM  | View count: 89
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày đăng 19/05/2023 | 08:32 AM  | View count: 1211
Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2022

Tin PCTN Hướng dẫn và đề cương thực hiện báo cáo Đánh giá Chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 26/05/2022 | 09:31 AM  | View count: 1889
Tin PCTN Hướng dẫn và đề cương thực hiện báo cáo Đánh giá Chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2021

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2019

Ngày đăng 26/10/2021 | 03:50 PM  | View count: 3729
Hướng dẫn và đề cương báo cáo Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2019

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày đăng 12/08/2021 | 08:26 AM  | View count: 4742
Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày đăng 26/02/2021 | 09:10 AM  | View count: 6080
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người...

Đề cương, biểu mẫu báo cáo Tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Ngày đăng 20/01/2021 | 11:09 AM  | View count: 9218
Thực hiện các văn bản của Ban chỉ  đạo tổng kết Chiến lược quốc gia đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC: Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 ban...

Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:10 AM  | View count: 4980
Ngày23/12/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Kế hoạch ban hành nhằm...

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày đăng 22/06/2020 | 03:15 PM  | View count: 5621
1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 của Thanh tra Chính phủ:  tải tại đây ...

Hướng dẫn và đề cương báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày đăng 01/04/2020 | 03:35 PM  | View count: 9571
Ngày 18/3/2020 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 431/TTCP-C.IV gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện...

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/02/2020 | 03:27 PM  | View count: 11261
Ngày 02/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Mục đích...

Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 03:25 PM  | View count: 7886
Ngày 16/01/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 253/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo đó, Kế hoạch...

Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày đăng 30/10/2019 | 03:51 PM  | View count: 6012
    Ngày 20/8/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019,...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/09/2019 | 04:38 PM  | View count: 6935
Ngày 17/9/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:29 AM  | View count: 5355
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống...

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:26 AM  | View count: 7201
Ngày 13/6/2019, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 265-BC/BCSĐ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 ...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:24 AM  | View count: 4534
Ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức,...

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:20 AM  | View count: 14495
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018thay thế cho Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi,...

Hà Nội tăng cường rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:14 AM  | View count: 3104
Ngày 03/7/2019, Thành ủy Hà Nội có công văn số 1210-CV/TU về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành...

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập

Ngày đăng 21/03/2019 | 11:18 AM  | View count: 4970
Ngày 19/3/2019, đồng chí Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1165/KH-UBND về kiểm tra việc chấp...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 7.507.304

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?