TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 05/04/2019 | 9:50 AM  | View count: 1425

Ngày 29/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.

Ngày 13/3/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 476/SNV-CCVC về việc thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 gửi các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ thông báo bổ sung một số nội dung sau:

1. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục: Ngày 13/4/2019 là ngày chốt hồ sơ, do vào thứ Bảy, vì vậy các đơn vị vẫn cử người trực để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký của người dự tuyển và tổ chức chốt hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển theo lịch vào 17 giờ cùng ngày.

2.Về việc đăng ký thi môn ngoại ngữ vòng 1 đối với thi tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục: Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố cho người đăng ký dự thi công chức, viên chức được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng 1 theo quy định.           

Đề nghị các đơn vị thông báo nội dung này đến người đăng ký dự tuyển và sử dụng phiếu đăng ký Mẫu 4a, Mẫu 6a) thay cho Mẫu 4 và Mẫu 6 tại Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019. Đối với những người đã nộp phiếu theo Mẫu 4 và Mẫu 6, đề nghị đơn vị thông báo cho người đăng ký dự tuyển đến đăng ký lại theo mẫu mới.

Việc tổng hợp danh sách tại Mẫu 1 và Mẫu 3 quy định như sau:

Tại cột Ghi chú: Nếu được miễn thi ghi: MNN; Nếu thi tiếng Anh ghi: A; Nếu thi tiếng Nga ghi: N; Nếu thi tiếng Pháp ghi: P; Nếu thi tiếng Đức ghi: Đ; Nếu thi tiếng Trung Quốc ghi: T.

Sau khi chốt hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị lập danh sách Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3, xếp vần theo tên, theo vị trí cạnh tranh, theo môn, theo cấp học, công khai để người dự tuyển biết, kiểm tra, sửa chữa sai sót trước khi gửi về Sở Nội vụ theo lịch.

3. Về tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục: Các đơn vị hướng dẫn, kiểm tra các nội dung người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký tiếp nhận phiếu của người đăng ký dự tuyển, không yêu cầu kiểm tra văn bằng chứng chỉ của người đăng ký dự tuyển, nếu trúng tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ kiểm tra đối chiếu các bản gốc trước khi ban hành quyết định tuyển dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà nội, Ban chỉ đạo thi tuyển công chức cấp xã và viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố xem xét, giải quyết.

Nội dung Thông báo

Biểu mẫu 4A

Biểu mẫu 6A

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 5.784.846

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?