TIN TỨC - SỰ KIỆN

Các chính sách có hiệu lực trong tháng 12 năm 2016
Ngày đăng 02/12/2016 | 3:43 PM  | View count: 586

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động; phạt năng hành vi giải tài liệu trong hồ sơ cháo bán cổ phiếu riêng lẻ; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 4 ngạch công chức Quản lý thị trường là 08 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.  

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ 1/12/2016.

Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động

Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có hiệu lực từ 04/12/2016. Trong đó quy định hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người khuyết tật; hỗ trợ người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo.

Phạt nặng hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Có hiệu lực từ ngày 15/12/2016, Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ngày 11/11/2016,  Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực từ 15/12/2016. Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Ngày 19/10/2016. Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực từ 16/12/2016.

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Nghị định này có hiệu lực từ 20/12/2016

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 03/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

4 ngạch công chức Quản lý thị trường

Theo Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực từ 25/12/2016, có 4 ngạch công chức Quản lý thị trường gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Kiểm soát viên chính thị trường; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

 

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 5.784.852

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?