TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND Thành phố
Ngày đăng 12/09/2017 | 3:38 PM  | View count: 926

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

 

Kế hoạch xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị quan tâm thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về PCTN, gắn công tác này với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó xác định phòng ngừa tham nhũng là chính, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ sở, xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2017 của đơn vị mình; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định./.

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 28/12/2016: tải tại đây

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 5.797.774

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?