TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội tăng cường rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 21/08/2019 | 10:14 AM  | View count: 739

Ngày 03/7/2019, Thành ủy Hà Nội có công văn số 1210-CV/TU về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện công văn số 2019-CV/BCĐTW ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc “rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng”, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm cảu cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và bộ máy nhà nước; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giám sát cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, ngăn ngừa các biểu hiện gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện xử lý, vụ án tham nhũng; tăng cường trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 5.797.780

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?