TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 09/03/2020 | 10:01 AM  | View count: 697

Ngày 26/02/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch ban hành nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Theo đó, hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích được cao nhất.

Theo Kế hoạch có 6 nhóm thủ tục hành chính rà soát đánh giá gồm: lĩnh vực tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực thuộc ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, lĩnh vực ngoại vụ, lĩnh vực xây dựng. Ngoài các nội dung trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật; nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dẫn, doanh nghiệp kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, bổ sung Kế hoạch.

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi Văn phòng UBND Thành phố xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 20/6/2020./.

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND Thành phố: tải tại đây.

                                                                                                                                                            Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 5.797.773

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?