TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 20/01/2021 | 10:49 AM  | View count: 147

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 27/11/2020 của Đảng ủy khối về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thanh tra Thành phố đã tổ chức căng treo băng zôn, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” từ ngày 08/01/2021.

Thực hiện hướng dẫn của Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt tới toàn thể công chức, đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (tại buổi giao ban Đảng ủy ngày 01/10/2020 của Đảng bộ cơ quan Thanh tra Thành phố); kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, 10 chương trình công tác trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo (tại buổi giao ban Đảng ủy ngày 04/11/2020 của Đảng bộ cơ quan Thanh tra Thành phố)nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. 09/09 chi bộ đã thực hiện quán triệt các nội dung trên đến đảng viên.

Để thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thanh tra Thành phố đã cử lãnh đạo và cán bộ tham gia Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban tiếp công dân Trung ương và Ban tiếp công dân Thành phố; đồng thời đăng các tin bài về nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Cổng Thông tin điện tử cơ quan.Bên cạnh đó, Đảng bộ và các chi bộ luôn quan tâm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tực cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Trên đây là tin bài của Thanh tra Thành phố phản ánh hoạt động của đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kính gửi Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan./.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 94
Tổng: 3.985.142

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?