TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 04: 01/02/2021 – 05/02/2021)
Ngày đăng 08/02/2021 | 9:40 AM  | View count: 432

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 27/11/2020 về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công văn số 65-CV/ĐUK ngày 04/1/2021 về truyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 03/02/2021, Thanh tra Thành phố có các tin bài phản ánh hoạt động của cơ quan về việc tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gửi Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, đồng thời đăng tải lên trang Web của cơ quan Thanh tra Thành phố; Tổng hợp kết quả triển khai như sau:Đảng ủy cơ quan Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo căng băng zôn, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan với nội dung  “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” . Từ ngày 08/01/2021,Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt tới toàn thể công chức, đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, 10 chương trình công tác trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng qua đó nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. 09/09 chi bộ đã thực hiện quán triệt các nội dung trên đến đảng viên.

Thanh tra Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 290/KH-TTTP ngày 20/01/2021 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND Thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 03 nội dung chính gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.Kế hoạch đã được triển khai đến toàn thể các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị trong toàn Thành phố, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp với Thanh tra Thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định; nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo về những vụ việc mới phát sinh, có khả năng diễn biến thành khiếu kiện đông người, vượt cấp. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, Thanh tra Thành phố cử cán bộ tham gia các tổ công tác thường trực tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TW và trụ sở tiếp công dân Thành phố; tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong xử lý tình trạng công dân các Tỉnh, Thành phố tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các khu vực trung tâm.

Kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thanh tra Thành phố đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch số 290/KH-TTTP ngày 20/01/2021, đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, không để sảy ra điểm nóng, tình huống phức tạp về khiếu kiện đông người. Bên cạnh đó, Thanh tra Thành phố vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cũng như các công việc khác được giao.

Trên đây là tin bài của Thanh tra Thành phố phản ánh hoạt động của đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 4.877.779

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?