TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổng kết đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 07/09/2021 | 5:42 PM  | View count: 2710

Tổng kết đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Hà Nội tiến hành tổng kết đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 206/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/2/2021 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 để triển khai thực hiện.

Thực hiện công văn số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết thực hiện Đề án và chỉ đạo của UBND Thành phố; Thanh tra Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố tiến hành tổng kết thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020 của đơn vị mình và các nhiệm vụ được giao tại mục III của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND Thành phố; xây dựng báo cáo tổng kết (theo Đề cương, các biểu mẫu kèm theo), gửi về Thanh tra Thành phố trước ngày 09/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ.

Đối với các đơn vị được Thành phố chọn để chỉ đạo điểm: UBND huyện Thanh Trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ngoài các nội dung theo đề cương biểu mẫu trên cần báo cáo chi tiết nội dung và kết quả các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình.

Các công văn, tài liệu, đề cương, biểu mẫu báo cáo tải tại đây:

- Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND Thành phố: tải tại đây

- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2020 : tải tại đây

- Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/2/2021 : tải tại đây

- Đề cương, biểu mẫu báo cáo tổng kết: tải tại đây

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.685.599

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?