TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:40 PM  | View count: 1518
Ngày 18/10/2017, Thanh tra Thành phố ban hành hai công văn số 3808/TTTP-PCTN và 3809/TTTP-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:38 PM  | View count: 895
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm coi là nhiệm vụ trọng tâm; ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tài chính

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:37 PM  | View count: 1066
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc...

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của quận Ba Đình

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:34 PM  | View count: 626
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Ba Đình coi là nhiệm vụ trọng tâm; ...

Tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:32 PM  | View count: 303
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5462/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra,...

Tăng cường kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:31 PM  | View count: 381
Ngày 09/10/2017, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4933/UBND-KT về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày...

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:29 PM  | View count: 394
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 692
Ngày 31/10/2017, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:25 PM  | View count: 387
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành...

Thành phố triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:24 PM  | View count: 384
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Mục...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 24/10/2017 | 04:00 PM  | View count: 794
Xem nội dung văn bản: tải tại đây

Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 23/10/2017 | 07:38 AM  | View count: 937
Ngày 29/9/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6788/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn...

Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:18 AM  | View count: 343
Ngày 11/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước,...

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:17 AM  | View count: 846
Ngày 04/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:15 AM  | View count: 930
Ngày 30/8/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018. Thanh tra...

UBND Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:11 AM  | View count: 643
Ngày 05/10/2017, UBND Thành phố ban hành hai công văn số 4862/UBND – NC và 4870/UBNC-NC về việc triển khai công tác kê khai...

Sở Giao Thông vận tải thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:08 AM  | View count: 716
Ngày 11/8/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch...

Thành phố ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lâp thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:05 AM  | View count: 790
Ngày 05/6/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Q uy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập ...

Thành phố ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:02 AM  | View count: 374
Ngày 28/8/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết...

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:59 AM  | View count: 353
  Ngày 7/ 10/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển ...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 87
Tổng: 3.985.579

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?