PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Ngày đăng 17/07/2024 | 02:12 PM  | View count: 36
Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng 17/07/2024 | 02:10 PM  | View count: 29
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Hà Nôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/07/2024 | 04:16 PM  | View count: 51
Hà Nôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chính phủ ban hành quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

Ngày đăng 12/07/2024 | 04:15 PM  | View count: 41
Chính phủ ban hành quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

Chính phủ ban hành Nghị định về giá đất

Ngày đăng 12/07/2024 | 04:14 PM  | View count: 42
Chính phủ ban hành Nghị định về giá đất

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc tổ chức Lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày đăng 26/06/2024 | 05:21 PM  | View count: 81
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc tổ chức Lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:27 AM  | View count: 75
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:25 AM  | View count: 68
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và...

UBND thành phố ban hành KH Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống,Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày GPTĐ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn TP

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:20 AM  | View count: 51
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày...

Tuyên truyền video hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:15 AM  | View count: 62
Tuyên truyền video hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Hà Nội triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Ngày đăng 26/04/2024 | 09:31 AM  | View count: 168
Hà Nội triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023

Ngày đăng 15/04/2024 | 11:21 AM  | View count: 332
Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:50 AM  | View count: 438
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:48 AM  | View count: 195
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:46 AM  | View count: 185
Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 13/03/2024 | 09:45 AM  | View count: 223
Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Ngày đăng 23/02/2024 | 09:43 AM  | View count: 176
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Ngày đăng 07/02/2024 | 03:52 AM  | View count: 376
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp bất thường lần thứ 5.

Ngày đăng 26/01/2024 | 10:07 AM  | View count: 382
Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp bất thường lần thứ 5.

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ thuê; thu tiền SDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền SDĐ

Ngày đăng 26/01/2024 | 10:03 AM  | View count: 672
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 58
Tổng: 7.583.489

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?