PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Ngày đăng 11/09/2023 | 02:22 PM  | View count: 234
Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

Ngày đăng 09/08/2023 | 04:51 PM  | View count: 632
Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày đăng 04/08/2023 | 11:17 AM  | View count: 712
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố.

Ngày đăng 04/08/2023 | 11:11 AM  | View count: 853
Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố.

Thông báo đảm bảo công tác phòng ngừa, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 21/07/2023 | 03:46 PM  | View count: 692
Thông báo đảm bảo công tác phòng ngừa, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thanh tra Thành phố

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Ngày đăng 04/05/2023 | 01:29 AM  | View count: 3197
Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Hà Nội triển khai việc đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023.

Ngày đăng 04/05/2023 | 01:28 AM  | View count: 5192
Hà Nội triển khai việc đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm...

Chính Phủ ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 04/05/2023 | 01:27 AM  | View count: 3445
Chính Phủ ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Ngày đăng 19/04/2023 | 04:23 AM  | View count: 3862
Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Kế hoạch phát động và hưởng ứng phong trào chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Ngày đăng 19/04/2023 | 04:20 AM  | View count: 3262
Kế hoạch phát động và hưởng ứng phong trào chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2023.

Ngày đăng 17/04/2023 | 08:25 AM  | View count: 3036
Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2023.

Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô

Ngày đăng 12/04/2023 | 01:45 AM  | View count: 3470
Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô

Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày đăng 31/03/2023 | 06:57 AM  | View count: 2310
Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Ngày đăng 13/03/2023 | 03:31 AM  | View count: 1921
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.

Ngày đăng 13/03/2023 | 03:28 AM  | View count: 1936
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023.

Ngày đăng 13/03/2023 | 03:18 AM  | View count: 1635
Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023.

Một số điểm mới của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:49 AM  | View count: 1731
Một số điểm mới của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15

Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:39 AM  | View count: 1971
Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày đăng 02/03/2023 | 01:28 AM  | View count: 3368
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ...

Chi đoàn Thanh tra Thành phố Hà Nội và Chi hội Luật gia tổ chức tọa đàm công tác chuẩn bị một cuộc thanh tra và các kinh nghiệm trong quá trình thanh tra

Ngày đăng 02/03/2023 | 01:08 AM  | View count: 668
Chi đoàn Thanh tra Thành phố Hà Nội và Chi hội Luật gia tổ chức tọa đàm công tác chuẩn bị một cuộc thanh tra và các kinh nghiệm trong quá trình thanh tra

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 6.810.136

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?