PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định về việc gửi, nhân văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày đăng 18/07/2018 | 03:53  | View count: 737

Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư lưu trữ. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thông văn bản và điều hành, trừ trường hợp Bên gửi hoặc Bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không phát hành văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử (trừ một số trường hợp đặc thù đã quy định).

Về yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử, Quyết định nêu rõ: văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Quyết định cũng quy định về quy trình gửi, nhận văn bản điện tử như sau:

- Văn bản điện tử sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký ban hành, ký số theo quy định và gửi đến Bên nhận thông qua các hệ thống quản lý văn bản được kết nối, liên thông với nhau. Bên gửi kiểm tra, theo dõi, bảo đảm văn bản được gửi đến đúng Bên nhận. Trường hợp thu hồi văn bản, Bên gửi phải thông báo trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho Bên nhận biết để xử lý văn bản được thu hồi.

- Trước khi nhận, Bên nhận phải kiểm tra tính đầy đủ, toàn vẹn, xác thực của văn bản và tiến hành tiếp nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Trường hợp không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận văn bản, Bên nhận phải kịp thời phản hồi thông qua hệ thông quản lý văn bản và điều hành để Bên gửi biết, xử lý theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Bên nhận xử lý và phản hồi trạng thái xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trường hợp nhận được thông báo thu hồi văn bản, Bên nhận có trách nhiệm hủy bỏ văn bản được thu hồi đó trên hệ thống đồng thời báo việc đã xử lý văn bản được thu hồi qua hệ thông để Bên gửi biết.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đảm bảo cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước triển khai thuận lợi và trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 6/9/2018./.

- Quyết định 28/2018/QĐ-TTg: Tải tại đây

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 49
Tổng: 1.689.013

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?