PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành của Thành phố
Ngày đăng 10/09/2018 | 3:18 PM  | View count: 1305

UBND Thành phố ban hành công văn số 3974/UBND-KT ngày 27/8/2018 về việc tiếp tục đẩy mạng công tác quyết toán dự án hoàn thành của Thành phố

 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư dự án tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp UBND Thành phố đã chỉ đạo tại Công văn số 5496/UBND-KT ngày 01/11/2017 về đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017.

Đối với 188 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán, Sở Tài chính (dự án cấp Thành phố); UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch (dự án cấp huyện) làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để nắm bắt cụ thể các vướng mắc của từng dự án trong công tác lập hồ sơ quyết toán và yêu cầu cam kết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, tập trung xử lý dứt điểm không để tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

Các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, Thành phố trong công tác quyết toán; kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; lập và gửi hồ sơ quyết toán đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định. Rà soát các khó khăn, vướng mắc của dự án hoàn thành; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư; chủ động làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của dự án, phục vụ lập hồ sơ quyết toán theo quy định. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, bộ phận chuyên môn không thực hiện đúng quy định về công tác quyết toán dự án hoàn thành, từ đó có các biện pháp xử lý; đưa tiêu chí mức độ hoàn thành về chất lượng và thời gian trong công tác quyết toán là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân, tập thể.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án theo phân cấp; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện công tác quyết toán theo yêu cầu của UBND Thành phố tại Công văn số 5496/UBND-KT ngày 01/11/2017 và quy định của Bộ Tài chính; tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời bố trí kế hoạch để xử lý dứt điểm công nợ, tất toán tài khoản và đóng mã dự án đầu tư.

Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh ngay trong quá trình thực hiện dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định.

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 3.089.069

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?