PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội triển khai việc đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023.
Ngày đăng 04/05/2023 | 1:28 AM  | View count: 5543

Hà Nội triển khai việc đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023.

Ngày 14/4/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023 với mục đích thực hiện có hiệu quả đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính; trên cơ sở kết quả đo lường Chỉ số hài lòng, các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục có những giải pháp mang tính đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, đạt mục đích đề ra, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với nguồn lực được phân bổ; có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; việc khảo sát, đo lường, thu thập thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức, đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng dở, ngành, quận huyện, thị xã; quá trình triển khai được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả khảo sát, đo lường chính xác, khách quan có chất lượng.

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm khảo sát.

Việc khảo sát được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội; đơn vị được khảo sát gồm 22 Sở, cơ quan tương đương Sở, 30 quận, huyện, thị xã. Thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 4/2023 và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2023.

Về phương án khảo sát: khảo sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hàng tháng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cử điều tra viên tiến hành nghiên cứu tình hình, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của đơn vị được khảo sát. Đối với Văn phòng UBND Thành phố khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức của các Sở, các cơ quan tương đương Sở và 30 quận, huyện, thị xã.

Theo đó, UBND Thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội chủ trì triển khai Kế hoạch, tổng hợp dữ liệu điều tra xã hội học, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với  sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023 với UBND Thành phố. Giao Sở Nội vụ thẩm định, cho ý kiến về kết quả khảo sát, đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023; tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có biện pháp để nâng cao sự hài lòng của cán nhân, tổ chức đối với các chỉ số còn thấp./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 52
Tổng: 7.583.305

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?