PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 23/11/2023 | 9:58 AM  | View count: 244

Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp Thành phố và cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội được quy định tại Điều 20 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, người làm việc tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng đơn vị, cụ thể:

- Cấp Thành phố gồm các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các Đảng bộ Khối (đối với Đảng bộ có bộ phận và công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân). Các Sở, cơ quan tương đương Sở, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

- Cấp huyện gồm các cơ quan, đơn vị sau đây: Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; Ban Tiếp công dân các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề: Cấp Thành phố: 120.000 đồng/người/ngày làm việc. Cấp quận, huyện, thị xã: 100.000 đồng/người/ngày làm việc.

Đối với đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề có mức hỗ trợ như sau: Cấp Thành phố: 100.000 đồng/người/ngày làm việc. Cấp quận, huyện, thị xã: 80.000 đồng/người/ngày làm việc.

Riêng đối với vị trí lãnh đạo bộ phận tiếp công dân là chức danh kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị (trừ Trưởng Ban Tiếp công dân cấp huyện) mức hỗ trợ không quá 50% tổng số ngày làm việc.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2023./.

 

Thanh Thuý

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 7.300.105

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?