PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023)
Ngày đăng 24/11/2023 | 10:12 AM  | View count: 673

Kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023)

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, đây là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Và từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Có thể nói, việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt thể hiện vai trò và sự cần thiết của công tác thanh tra đối với chính quyền ngay từ buổi đầu mới thành lập. Thanh tra trở thành một chức năng không thể thiếu của quản lý nhà nước, là giai đoạn cuối cùng trong chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Xuyên suốt chặng đường lịch sử của đất nước, đến nay ngành Thanh tra Việt Nam đã trải qua 78 năm hình thành và phát triển, hoạt động của ngành Thanh tra vẫn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, xử lý vi phạm và giải quyết các bức xúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả hoạt động thanh tra đã kịp thời biểu dương nhiều nhân tố tích cực, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

 Thanh tra thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức trong cơ quan, năm 2022 Thanh tra Thành phố vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 01/QĐ-TTCP ngày 03/01/2023; khen thưởng của Thành uỷ về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội"; Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 08/3/2023.

Năm 2023, tiếp tục phát huy các mặt tích cực, tập trung khắc phục những hạn chế, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố luôn nỗ lực, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành uỷ, UBND Thành phố giao phấn đấu nhận Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ. Để đạt được điều đó, Thanh tra Thành phố tiếp tục nỗ lực hoàn tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Công tác thanh tra đã và đang được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: Năm 2023, Thanh tra Thành phố đã và đang triển khai 51 cuộc thanh tra hành chính (kế hoạch 22 cuộc, đột xuất 29 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện, xác định sai phạm với số tiền 19.625 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.725 triệu đồng, kiến nghị khác 11.900 triệu đồng).

- Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt:  Trong năm, Thanh tra Thành phố tiếp 559 lượt người, tiếp nhận 1.754 đơn các loại (khiếu nại 135 đơn, tố cáo 356 đơn, kiến nghị 1.263 đơn) và được UBND giao xem xét, kết luận: 583 vụ KNTC (khiếu nại: 373 vụ; tố cáo: 210 vụ); thẩm tra, rà soát 495 vụ việc. Thanh tra Thành phố đã tham mưu giải quyết được 407 vụ KNTC (khiếu nại: 260 vụ; tố cáo: 147 vụ) và hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố 445 vụ việc  thẩm tra, rà soát.

- Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tăng cường, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên: Thanh tra Thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND Thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ này, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nối tiếp truyền thống, mỗi cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành Thanh tra để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội để đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại, văn minh xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước./.

                                                                                                                                                                              Doãn Cường

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 7.300.154

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?