PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND thành phố ban hành KH Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống,Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày GPTĐ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn TP
Ngày đăng 21/06/2024 | 10:20 AM  | View count: 50

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Đề án số 03/ĐA-UBND  ngày 22/3/2024  và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024); Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 16/10/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân  (22/12/1989 -22/12/2024); thiết thực kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2024.

            Ngày 22/5/2024, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Thành phố nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng về chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô, truyền thống “Quyết chiến -Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Tuyên truyền, giáo dục góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ nói chung và thế hệ thanh thiếu nhi Thủ đô nói riêng về ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô hướng về các dịp kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước; Khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; phát huy sức trẻ, trí tuệ, sức sáng tạo của thanh niên Thủ đô trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại quá đất nước ngày nay; Thiết thực đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đất nước...; Tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực như: văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, khoa học kỹ thuật...; Thông qua đợt thi đua, tuyên truyền và lan tỏa các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, tuổi trẻ Thủ đô triển khai nhằm hướng tới chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô; giới thiệu các mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa, các gương thanh niên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong công tác, hoạt động Đoàn - Hội - Đội có đóng góp cho cộng đồng, xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; biểu dương các tập thể, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các gương “Thanh niên làm theo lời Bác”; phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

            UBND Thành phố yêu cầu các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng cần được triển khai linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Thành phố, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Thông qua phong trào, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các hoạt động của tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn đảm bảo tổ chức trang trọng, chu đáo, sáng tạo, hiện đại, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn Thành phố.

            UBND Thành phố giao:

            1. Ban Chấp hành Đoàn Thành phố

            - Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về các nội dung, hoạt động triển khai; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nội dung Kế hoạch.

            - Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động kỷ niệm do Thành phố, đơn vị, địa phương tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thực hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện” nhằm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại các cơ sở Đoàn-Hội-Đội và địa phương.

            - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai các nội dung được giao chủ trì tổ chức các hoạt động cụ thể được nêu tại mục II.3 của Kế hoạch.

            - Tham mưu báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc qua Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn, tổng hợp và đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

            2. Sở Giáo dục và Đào tạo

            - Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thành phố triển khai, thực hiện các nội dung được giao phối hợp thực hiện.

            - Phối hợp Hội đồng Đội-Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố định hướng nội dung, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trường học phối hợp tăng cường giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức phong phú, tổ chức sinh hoạt dưới cờ, nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trong học sinh, sinh viên và tổ chức các hoạt động như: mít tinh, triển lãm lưu động, gặp mặt giao lưu, tọa đàm, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, tham gia các hoạt động, sự kiện của Trung ương và Thành phố tổ chức.

            3. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố

            - Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Tuổi trẻ Thủ đô về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa sâu sắc và sự độc đáo của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tăng cường các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội với hình thức phong phú.

            - Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thành phố tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt, tặng quà, tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thương binh, thân nhân liệt sĩ....

            - Cung cấp thông tin, giới thiệu các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu tại các buổi sinh hoạt truyền thống; nghe nói chuyện, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử tại liên đội các Trường Tiểu học, THCS, Trường THPT, các Trường Đại học, Học viện và Trường Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

            4. Sở Tài chính

            Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

            5. UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức Đoàn -Hội các cấp triển khai hiệu quả các nội dung, hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Nguyễn Đức Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng: 7.583.363

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?