PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:27 AM  | View count: 21
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:25 AM  | View count: 23
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và...

UBND thành phố ban hành KH Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống,Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày GPTĐ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn TP

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:20 AM  | View count: 17
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày...

Tuyên truyền video hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Ngày đăng 21/06/2024 | 10:15 AM  | View count: 17
Tuyên truyền video hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Hà Nội triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Ngày đăng 26/04/2024 | 09:31 AM  | View count: 148
Hà Nội triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneiD.

Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023

Ngày đăng 15/04/2024 | 11:21 AM  | View count: 310
Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:50 AM  | View count: 365
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:48 AM  | View count: 184
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Ngày đăng 21/03/2024 | 03:46 AM  | View count: 167
Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 13/03/2024 | 09:45 AM  | View count: 204
Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Ngày đăng 23/02/2024 | 09:43 AM  | View count: 165
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Ngày đăng 07/02/2024 | 03:52 AM  | View count: 366
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp bất thường lần thứ 5.

Ngày đăng 26/01/2024 | 10:07 AM  | View count: 368
Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp bất thường lần thứ 5.

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ thuê; thu tiền SDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền SDĐ

Ngày đăng 26/01/2024 | 10:03 AM  | View count: 645
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được...

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh

Ngày đăng 26/01/2024 | 10:01 AM  | View count: 398
Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 04:49 AM  | View count: 485
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2024

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH ngày 23/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Ngày đăng 18/01/2024 | 10:32 AM  | View count: 249
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH ngày 23/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Ngày đăng 18/01/2024 | 10:31 AM  | View count: 192
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 28/12/2023 | 03:33 AM  | View count: 193
Những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra

Ngày đăng 04/12/2023 | 09:54 AM  | View count: 618
Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 7.526.962

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?