PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Đề cương, biểu mẫu báo cáo Tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Ngày đăng 20/01/2021 | 11:09 AM  | View count: 7496

Thực hiện các văn bản của Ban chỉ  đạo tổng kết Chiến lược quốc gia đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC: Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 ban hành Kế hoạch Tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP về hướng dẫn báo cáo tổng kết; ngày 11/01/2021, Văn phòng UBND Thành phố ban hành văn bản số 185/VP-NC để triển khai thực hiện, trong đó truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC.

Để có cơ sở tham mưu UBND Thành phố báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC, Thanh tra Thành phố đề nghị các đơn vị có báo cáo theo đề cương, phụ lục (kèm theo), gửi Thanh tra Thành phố trước ngày 04/02/2021 (đồng thời gửi bản scan và file mềm báo cáo, phụ lục qua email: pctn_tttp@hanoi.gov.vn).

Thời kỳ lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/6/2009 đến ngày 01/6/2020.Thực hiện các văn bản của Ban chỉ  đạo tổng kết Chiến lược quốc gia đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC: Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 ban hành Kế hoạch Tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP về hướng dẫn báo cáo tổng kết; ngày 11/01/2021, Văn phòng UBND Thành phố ban hành văn bản số 185/VP-NC để triển khai thực hiện, trong đó truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC.

Để có cơ sở tham mưu UBND Thành phố báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC, Thanh tra Thành phố đề nghị các đơn vị có báo cáo theo đề cương, phụ lục (kèm theo), gửi Thanh tra Thành phố trước ngày 04/02/2021 (đồng thời gửi bản scan và file mềm báo cáo, phụ lục qua email: pctn_tttp@hanoi.gov.vn).

Thời kỳ lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/6/2009 đến ngày 01/6/2020.

Đề cương, biểu mẫu báo cáo: tải tại đây./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 7.019.634

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?