PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2020
Ngày đăng 12/08/2021 | 8:26 AM  | View count: 4901

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2020

1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 của Thanh tra Chính phủ:      tải tại đây

2. Các công văn hướng dẫn báo cáo: số 3732/TTTP-PCTN ngày 11/8/2021 gửi Công an Thành phố, Viện Kiếm sát Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố; số 3729/TTTP-PCTN ngày 11/8/2021 gửi Ban Tiếp công dân Thành phố; tải tại đây.

3. Công văn số 3730/TTTP-PCTN ngày 11/8/2021 hướng dẫn UBND các Sở báo cáo:  tải tại đ ây

4. Công văn số 3731/TTTP-PCTN ngày 11/8/2021 hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo:  tải tại đây

                                                                                                                                                              Nguyễn Thiệu

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 82
Tổng: 7.583.644

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?