THÔNG BÁO

Thanh tra Chính phủ Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ VI hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thanh tra
Ngày đăng 05/07/2024 | 2:40 PM  | View count: 47

Thanh tra Chính phủ Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ VI hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thanh tra

Ngày 27/6/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1356/KH-TTCP về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thanh tra và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ VI (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 1356/KH-TTCP ngày 27/6/2024 của Thanh tra Chính phủ)

Kế hoạch được ban hành với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thanh tra giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành trong 79 năm xây dựng và phát triển, nỗ lực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói chung và Ngành Thanh tra nói riêng; Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liệu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Xây dựng đội ngũ đảng viên và công chức ngành Thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tại Kế hoạch số 1356/KH-TTCP ngày 27/6/2024 của Thanh tra Chính phủ đưa ra 03 nội dung quan trọng:

(1) Phát động toàn Ngành đợt thi đua yêu nước với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Thanh tra Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra quyết tâm phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Thời gian thực hiện phong trào thi đua bắt đầu từ 01/7/2024 đến ngày 23/11/2024 với 02 đợt thi đua:

Đợt 1 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024): Tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm gắn với kết quả công tác năm 2024;

Đợt 2 (Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 23/11/2025): Tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết công tác năm 2024 và Đại hội thi đua yêu nước Ngành lần thứ VI vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

(3) Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam.

Để triển khai tốt nội dung Kế hoạch, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các Vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai các hoạt động kịp thời như xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức lễ kỷ niệm; lập dự toán, kế hoạch tài chính đảm bảo kinh phí cho các hoạt động…Riêng đối với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn tại Kế hoạch này./.

(Kèm theo Kế hoạch số1356/KH-TTCP ngày 27/6/2024 của Thanh tra Chính phủ)

 

                                                                                                                                            Tên người viết tin, bài

 

                                                                                                                                               Nguyễn Thanh Vân

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 68
Tổng: 7.583.534

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?