TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.
Ngày đăng 21/03/2024 | 3:46 AM  | View count: 184

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Ngày 08/2/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND Thành phố về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2024 với mục đích cung cấp thông tin, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì Nhân dân; tăng cường sự tham gia của người dân trong việc thực hiện cải cách hành chính; mở rộng kênh thông tin để người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch gồm 06 nội dung chính sau:

-Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố về công tác cải cách hành chính (Văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Văn bản của Thành phố: Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính” khoá XVII, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024 của thành phố Hà Nội...

- Tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và của cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số.

- Tuyên truyền việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Tuyên truyền về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đời sống của nhân dân.

- Tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Đề án số 06; phổ biến kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho công dân, tổ chức. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, chứng thực, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính…

Hình thức tuyên truyền bằng các hình thức như xây dựng thành các ấn phẩm dạng file hoặc đóng tập, sổ tay, tài liệu nghiên cứu, tờ rời hoặc qua mạng xã hội: Zalo, Facebook, Lotus,…để thông tin đến người dân, doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang cải cách hành chính của Thành phố; chuyên mục Tiếp nhận sáng kiến CCHC của người dân, tổ chức thuộc Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội; thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban…đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội tự nguyện tới hội viên và quần chúng nhân dân; thông qua đội ngũ cộng tác viên, người thân trong gia đình; thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí; thông qua các buổi Toạ đàm, Đối thoại giữa chính quyền và người dân; các Cuộc thi tìm hiểu, các phong trào của đoàn viên - thanh niên - công chức, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…Niêm yết công khai, minh bạch các TTHC theo đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tại nơi giải quyết TTHC.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương (có thể lồng ghép tại Kế hoạch CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương) đảm bảo cụ thể nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện./.

Thanh Thuý

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 63
Tổng: 7.583.383

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?