PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Huyện Gia Lâm triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr-TU của Thành ủy
Ngày đăng 30/12/2016 | 3:19 PM  | View count: 616

Ngày 30/8/2016, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 -2020”.

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có chuyên môn đáp ứng yêu cầu, vị trí công tác.

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm tiếp tục tăng cường tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong việc phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời tiếp tục thực hiện giải pháp công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác cán bộ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 UBND huyện giao Thanh tra quận xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm công, thu chi ngân sách, công tác tổ chức cán bộ; tăng cương thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 5.790.265

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?