PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy
Ngày đăng 20/03/2018 | 4:49 PM  | View count: 1547

Ngày 06/3/2018, Ban Chỉ  đạo Chương trình 07-Ctr/TU ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Ngày 12/03/2018, UBND Thành phố có văn bản số 960/UBND-TKBT về việc triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó giao Thanh tra Thành phố tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố có công văn số 1083/TTTP-PCTN ngày 19/03/2018 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy theo đề cương, biểu mẫu kèm theo của Kế hoạch 29-KH/BCĐ ngày 06/3/2018 của BCĐ Chương trình 07-CTr/TU. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ tháng 01/2016 đến ngày 28/02/2018.

Đề nghị đơn vị quan tâm thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Thành phố trước ngày 22/3/2018 để tổng hợp chung. (Đồng thời gửi báo cáo qua email: pctn_tttp@hanoi.gov.vn).

- Đề cương, biểu mẫu kèm theo của Kế hoạch 29-KH/BCĐ ngày 06/3/2018 của BCĐ Chương trình 07-CTr/TU: Tải tại đây

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.784.855

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?