PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2018 | 10:31 AM  | View count: 2835

Ngày 28/5/2018, UBND Thành phố ban hành Báo cáo số 134/BC-UBND về công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm được UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương. Đầu năm 2018, UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2017 về công tác PCTN năm 2018 chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN như: Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh CCHC, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, UB MTTQ các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí; trong đó xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính...; vẫn còn dư luận về tình trạng tham nhũng vặt, mãi lộ....Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Để làm tốt hơn công tác chống tham nhũng trong 6 tháng cuối năm, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên….Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai Kế hoạch công tác PCTN năm 2018, trong đó chú trọng đến việc thực hiện công khai minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát./.

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 5.784.905

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?