PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hướng dẫn và đề cương báo cáo Chỉ số Phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày đăng 22/06/2020 | 3:15 PM  | View count: 3146

1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 của Thanh tra Chính phủ:  tải tại đây

2. Các công văn hướng dẫn báo cáo: số 2641/TTTP-PCTN ngày 18/6/2020 gửi Công an Thành phố, Viện Kiếm sát Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố; số 2644/TTTP-PCTN ngày 18/6/2020 gửi Ban Tiếp công dân Thành phố; số 2645/TTTP-PCTN ngày 18/6/2020 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:  tải tại đây.

3. Công văn số 2642/TTTP-PCTN ngày 18/6/2020 hướng dẫn UBND các Sở báo cáo:  tải tại đây

4. Công văn số 2643/TTTP-PCTN ngày 18/6/2020 hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo:  tải tại đây

5. Phụ lục 01 - Đề cương báo cáo:  tải tại đây

6. Phụ lục 02A – Biểu tổng hợp của sở, ngành:  tải tại đây

7. Phụ lục 02B – Biểu tổng hợp của quận, huyện, thị xã:  tải tại đây

8. Phụ lục 3, 4, 5, 6, 7: tải tại đây

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 5.685.564

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?