Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố.
Ngày đăng 14/09/2020 | 4:51 PM  | View count: 269

Ngày 07/9/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (Quyết định số 135/QĐ-TTg); Quyết định số 208/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố với mục đích tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, qua đó đổi mới phương thức và nội dung thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin cơ sở.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hợp với vị trí việc làm; phấn đầu từ năm 2021 trở đi, 100% đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 5 hoạt động chính:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông phù hợp với tình hình thực tế.

- Sử dụng bản tin điện tử công cộng.

- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; các sở, ban, ngành Thành phố cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở; UBND quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và bảng tin điện tử công cộng kết nối “hệ thống thông tin nguồn” của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 5.994.499

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?