TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.
Ngày đăng 18/12/2017 | 11:26 AM  | View count: 1347

Ngày 28/11/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Văn bản số 6069/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án:

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và văn bản số 5496/UBND-KT ngày 01/11/2017 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố năm 2017.

- Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm trễ xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ; thực hiện các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính, văn bản số 2198/STC-ĐT ngày 21/4/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

- Đưa nội dung xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

- Ngoài các biện pháp đã hướng dẫn tại văn bản số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính, các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp nêu tại Điểm 2,3,4 Văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ chế xử lý này để thực hiện đối với những dự án mà đơn vị có liên quan cố ý không chấp hành quy định về lưu trữ hồ sơ, không chấp hành quy định về thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ , các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành và UBND Thành phố. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ, tài liệu Nhà nước.

Đối với các dự án  đầu tư sử dụng vốn ngân sách Thành phố: các đơn vị được giao quản lý  dự án khẩn trương rà soát, phối hợp với Sở Tài chính là cơ quan thẩm tra quyết toán, xử lý dứt điểm các dự án chưa quyết toán do không đủ hồ sơ hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014; trường hợp đủ điều kiện áp dụng các giải pháp đã nêu tại văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính yêu cầu hoàn thành phê duyệt quyết toán xong trước 31/12/2017.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động giải quyết tình trạng tồn quyết toán của các dự án theo phân cấp quản lý, đã hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 không đủ hồ sơ quyết toán theo hướng dẫn; chủ động giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung này vào báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng ngân sách quận, huyện, thị xã và xã, phường năm 2017, thời hạn báo cáo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 10/01/2018./.

                                                                                                                                                                      Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 5.797.721

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?