PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hướng dẫn và đề cương báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Ngày đăng 01/04/2020 | 3:35 PM  | View count: 7902

Ngày 18/3/2020 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 431/TTCP-C.IV gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; ngày 31/3/2020 Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 2767/VP-NC gửi Thanh tra Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao Thanh tra Thành phố triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ. Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng Báo cáo của UBND Thành phố gửi Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố đã có Công văn gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị báo cáo theo đề cương, biểu mẫu gửi về Thanh tra Thành phố trước ngày 05/4/2020.

1. Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ V/v hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ   tải tại đây

2. Công văn số 1269/TTTP-PCTN ngày 27/3/2020 của Thanh tra Thành phố gửi UBND các quận, huyện, thị xã:  tải tại đây

3. Công văn số 1270/TTTP-PCTN ngày 27/3/2020 của Thanh tra Thành phố gửi Sở, ban, ngành Thành phố:  tải tại đây

4. Công văn số 1271/TTTP-PCTN ngày 27/3/2020 gửi Sở Thông tin và Truyền thông:  tải tại đây

5. Công văn số 1272/TTTP-PCTN ngày 27/3/2020 gửi Sở Nội vụ: tải tại đây

6. Đề cương, biểu mẫu báo cáo của UBND quận, huyện, thị xã: tải tại đây

7. Đề cương, biểu mẫu báo cáo của Sở, ban, ngành Thành phố: tải tại đây

8. Biểu cho các sở: Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch – Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Y tế: tải tại đây

                                                                                                                                                                                          Văn Thiệu

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 7.300.150

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?