Tin thanh tra

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra; việc quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2017.
Ngày đăng 19/03/2021 | 10:54 AM  | View count: 6544

Thực hiện thanh tra theo kế hoạch, ngày 28/10/2019, Chánh Thanh tra Thành phố có Kết luận 5093/KL-TTTP-P5 về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra; việc quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2017. Ngày 02/3/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Văn bản số 606/UBND-KT đồng ý với nội dung kết luận của Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 5093/KL-TTTP-P5 ngày 28/10/2019.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Thành phố đã chỉ ra một số tồn tại của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, quản lý thu chi ngân sách; đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thực hiện các nội dung nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, như:

- Rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, kết luận giải quyết tố cáo, vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; khẩn trương thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, thông báo giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Tập trung tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; mở hồ sơ theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, thực hiện đôn đốc theo thời hạn và tiến hành kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra theo Chương III, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

-Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, đôn đốc thu nộp dứt điểm các khoản nợ đọng về thuế, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân; quản lý các khoản thu tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giai đoạn 2016-2017 nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với các khoản chi không đúng chế độ được nêu trong kết luận thanh tra; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra lại việc thanh toán các khoản chi trên, có hình thức xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã chấn chỉnh công tác thẩm định dự toán thiết kế, công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành và thẩm định quyết toán công trình theo nhiệm vụ được giao nhằm khắc phục các tồn tại như đã nêu trong kết luận.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo UBND các xã chấn chỉnh, quản lý diện tích đất công, đất công ích theo quy định.

-  Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; có biện pháp xử lý triệt để đối với những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu tại kết luận.../.

          Phạm Thuỷ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 59
Tổng: 7.583.550

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?