Tin thanh tra

Công khai Kết luận thanh tra việc mua sắm thuốc khử trùng để chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội được bổ sung trong năm 2019 tại các quận, huyện, thị xã.
Ngày đăng 23/09/2022 | 3:17 PM  | View count: 2892

Công khai Kết luận thanh tra việc mua sắm thuốc khử trùng để chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội được bổ sung trong năm 2019 tại các quận, huyện, thị xã.

Ngày 06/7/2022, Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận 2458/KL-TTTP-P2 thanh tra việc mua sắm thuốc khử trùng để chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội được bổ sung trong năm 2019 tại các quận, huyện, thị xã. Ngày 07/9/2022, UBND Thành phố có Văn bản số 2909/UBND-KNT, nội dung: đồng ý với Kết luận và kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Văn bản 2458/KL-TTTP-P2 ngày 06/7/2022.

Theo đó, Thanh tra Thành phố đã Thanh tra tại Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND 07 huyện, thị xã (Sơn Tây, Mê Linh, Thường Tín, Ba Vì, Quốc Oai, Đông Anh và Chương Mỹ), tại Kết luận Thanh tra, Thanh tra Thành phố đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế qua thanh tra, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị quận, huyện, thị xã trong việc thống kê và xác định diện tích cần vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Căn cứ vào kết quả đấu thầu hoá chất theo quy định hàng năm, thông báo khung giá mua hoá chất khử trùng để các quận, huyện, thị xã tham khảo nếu có dịch tả lợn Châu Phi xảy ra.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các quận huyện trong việc quản lý, thu gom và tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, hóa chất đã sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định của pháp luật, xem xét việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với hành vi vi phạm tại UBND huyện Thường Tín và huyện Mê Linh như đã nêu tại mục 3 phần B kết luận này.

3. Giao UBND các huyện: Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai, Đông Anh, Mê Linh, Thường Tín và thị xã Sơn Tây chỉ đạo UBND 14 xã, phường được kiểm tra và các phòng, ban chuyên môn (Trạm Chăn nuôi và thú y, Phòng Kinh tế) thực hiện:

+ Chấn chỉnh trong công tác thống kê diện tích chuồng chăn nuôi lợn làm cơ sở mua hóa chất vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thống kê diện tích chăn nuôi gia súc gia cầm nói chung (trong đó có lợn) theo định kỳ làm cơ sở phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm nói chung, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng.

+ Chấn chỉnh trong việc thực hiện mua sắm hóa chất khử trùng phòng, chống bệnh gia súc giam cầm nói chung, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng theo quy định

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất khử trùng phòng, chống bệnh gia súc giam cầm nói chung, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng.

+ Giao UBND huyện Mê Linh kiểm tra, rà soát, làm rõ khối lượng và việc thanh quyết toán đối với việc tiêu hủy vỏ lọ vắc xin sau sử dụng chống dịch DTLCP năm 2019, kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

+ UBND huyện Mê Linh, Thường Tín, Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai, Đông Anh và thị xã Sơn Tây chỉ đạo các xã, phường và phòng ban chuyên môn có tồn tại qua thanh tra cần nghiêm túc kiểm điểm. Riêng UBND huyện Mê Linh, UBND huyện Thường Tín (vi phạm về cạnh tranh công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điểm 12, Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, vi phạm điểm a và điểm b, khoản 7, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu) và UBND huyện Chương Mỹ (không lập, ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong hồ sơ đề xuất của nhà thầu không có hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu), cần kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan./.

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 7.578.713

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?