Tin thanh tra

Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Ngày đăng 20/10/2021 | 2:33 PM  | View count: 5176

Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngày 05/10/2021, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận số 4756/KL-TTTP(PCTN) về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, trong kỳ thanh tra, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong việc thực hiện quy trình, thủ tục đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở thông qua Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”. Công tác cải cách hành chính và đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đem lại hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Sở đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thu chi tài chính ngân sách đối với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; thực hiện công khai trong việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài sản công, góp phần tích cực trong việc chấn chỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý đối với hành vi tiêu vực, đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra tại Sở và một số đơn vị trực thuộc Sở còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Việc công khai dự toán, quyết toán hàng năm đôi lúc còn chậm; việc thực hiện một số kết luận thanh tra còn chậm; việc đôn đốc, kiểm tra và số đơn vị được kiểm tra sau thanh tra còn hạn chế. Nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc còn sơ sài, chung chung, chưa đầy đủ nội dung, chưa bám sát Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của Sở; một số đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu còn vận dụng văn bản hết hiệu lực; không quy định rõ các phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, tiền làm thêm giờ hoặc chưa xây dựng mức khoán kinh phí sử dụng điện thoại với từng đầu máy hoặc từng phòng mà ghi chung chung; công khai việc mua sắm tài sản công lồng ghép với việc công khai tài chính hàng năm...

Theo đó, Thanh traThành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp kịp thời khắc phục những tồn tại đã nêu tại phần Kết luận; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động, thực hiện đúng quy định về phòng chống tham nhũng theo các nội dung đã nêu tại phần Kết luận./.

                                                                                                                                                              ThanhThúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 55
Tổng: 7.583.704

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?