KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 22/05/2018 | 4:27 PM  | View count: 9526

Ngày 24/4/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, phục vụ tốt nhân dân, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

- Rà soát, bố trí hệ thống cơ sở vật chất, niêm yết thông tin, đảm bảo trật tự an toàn tại trụ sở tiếp công dân;

- Tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; xử lý đơn, giải quyết, trả lời các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định; trường hợp chậm trả lời, chậm thông tin kết quả giải quyết  phải thông báo cho công dân và nêu rõ lý do;

- Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; cán bộ tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao;

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong cho cán bộ, công chức tiếp dân; kiểm tra, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin, nghiên cứu các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan cấp trên về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt công vụ; thường xuyên chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ, công chức./.

Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 24/4/2018: tải tại đây

 

                                                                                                                                                                        Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 66
Tổng: 7.583.260

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?