KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Ngày đăng 30/10/2019 | 3:45 PM  | View count: 9352

     Ngày 09/10/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc Hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra Chính phủ công bố 04 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, gồm:

- Thủ tục giải quyết tố cáo tại các cơ quan Trung ương; cơ quan thực hiện gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh; cơ quan thực hiện bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

- Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện; cơ quan thực hiện bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

- Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã; cơ quan thực hiện bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ./.

Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của TTCP: Tải tại đây

 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 62
Tổng: 7.583.351

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?