KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Ngày đăng 25/09/2019 | 4:36 PM  | View count: 8792

Ngày 29/8/2019, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

 

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết là từ nơi phát sinh vụ việc KNTC; tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạo, kéo dài.

Theo đó, vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài được xác định theo các tiêu chí sau:

- Vụ việc KNTC đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá trình thực hiệm gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn tiếp tục KNTC.

- Vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

- Vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo.

- Vụ việc KNTC đông người hoặc đơn lẻ nhưng ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch; Thanh tra Thành phố cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC, đề xuất nội dung phối hợp giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành trong tổ chức thực hiện; định kỳ tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra Chính phủ./.

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 53
Tổng: 7.583.314

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?