KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Đề cương, biểu mẫu Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày đăng 10/06/2022 | 3:55 PM  | View count: 3201

Đề cương, biểu mẫu Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực   hiện  ý  kiến   chỉ   đạo   của   Phó   Thủ   tướng   Chính   phủ    Minh  Khái ( văn   bnar   số  3098/VPCP-V.I  ngày  19/5/2022  của   Văn   phòng   Chính   phủ về   triển khai   Kế   hoạch   số  22-KH/BCĐTW  ngày  12/5/2022  của  BCĐ  Trung   ương   về PCTN,  tiêu   cực công   văn   số  23-CV/BCDDTW  ngày  23/5/2022  của  Ban  Chỉ đạo   về   việc   báo   cáo   phục   vụ   tổng   kết  10  năm   công   tác   phòng chống   tham nhũng tiêu   cực văn   bản   số  2249-CV/BNCTW  ngày  02/6/2022  của  Ban  Nội chính   Trung   ương   về   việc   đề   nghị   xây   dựng   Báo   cáo   phục   vụ   tổng   kết   công   tác PCTN,  tiêu   cực ngày  03/6/2022,  Thanh   tra   Chính   phủ     công   văn   số 843/TTCP-C.IV  đề   nghị   các   đơn   vị   xây   dựng   báo   cáo   tổng   kết  10  năm   công   tác PCTN,  tiêu   cự c   trong   đó   đề   nghị   các   Bộ   quan   ngang   Bộ   quan   thuộc Chính   phủ , UBND  tỉnh thành   phố   trực   thuộc   Trung   ương   báo   cáo   tổng   kết  10  năm   công   tác  PCTN, TC.

Thực   hiện   chỉ   đạo   của  UBND  Thành   phố Thanh   tra   Thành   phố     công văn   số  2089 /TTTP-PCTN  ngày   10 /6/2022  đề   nghị   các   đơn   vị   xây   dựng   báo   cáo tổng   kết  10  năm   công   tác   phòng chống   tham   nhũng   giai   đoạn  2012-2022  ( theo đề   cương phụ   lục   kèm   theo ) Thời   gian   lấy   số   liệu   báo   cáo tính   từ   ngày 01/7/2012  đến   ngày  31/3/2022  ( Kế   thừa phát   triển   Báo   cáo   tổng   kết   công   tác PCTN  giai   đoạn  2013-2020  theo   văn   bản   số  2908/TTTP-PCTN  ngày  03/7/2020  của   Thanh   tra   Thành   phố bổ  sung  số   liệu   từ   ngày  01/7/2012  đến  31/12/2012  số   liệu   từ   tháng  07/2020  đến  31/3/2022 ).

Báo   cáo   gửi   Thanh   tra   Thành   phố   trước   10  giờ   ngày  13/6/2022   để   Thanh tra   Thành   phố   tổng   hợp báo   cáo  UBND  Thành   phố  ( đồng   thời   gửi   bản  scan, file  mềm   báo   cáo  qua email:  pctn_tttp@hanoi.gov.vn ) .

-   Công   văn   số   2089 /TTTP-PCTN  ngày   10 /6/2022 tải   tại   đây

Đề   cương biểu   mẫu   Báo   cáo   tổng   kết  10  năm   công   tác  PCTN,  tiêu   cực . tại đây

Thanh   Thúy

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng: 7.583.262

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?