KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/11/2016 | 12:00 PM  | View count: 2886

Năm 2016, thành phố Hà Nội đã giải quyết trên 87% các vụ khiếu nại tố cáo (KNTC) theo thẩm quyền.

Năm 2016, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng cao; tuy nhiên, tình hình KNTC chưa có chiều hướng giảm. Các vụ KNTC phát sinh chủ yếu trong quá trình thực hiện GPMB tại một số dự án phát triển giao thông, đô thị; chuyển đổi mô hình một số chợ; công tác dồn điền, đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại một số huyện… còn có hiện tượng công dân chưa đồng thuận, gửi đơn KNTC; vẫn còn tình trạng một số công dân tập trung KNTC đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố thường xuyên có các đoàn đông người của các tỉnh, Thành phố khác tập trung KNTC tại trụ sở các cơ quan Trung ương.

Trước tình hình đó, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, đặc biệt tập trung vào các vụ KNTC có liên quan đến nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Rà soát, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KNTC, qua đó kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác này.

Năm 2016, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 32.611 lượt công dân đến KNTC(trong đó lãnh đạo các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 7.668 lượt công dân); tiếp nhận và xử lý 30.895 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền 2.193 vụ khiếu nại và 985 vụ tố cáo; đã giải quyết 1.986 vụ khiếu nại và 832 vụ tố cáo. Số còn lại đang giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 2.855 triệu đồng, 24.162mđất; thu hồi 27 GCN QSD đất, điều chỉnh 02 GCN QSD đất;   trả lại quyền lợi cho công dân 2.770 triệu đồng và 373m2 đất, điều chỉnh 11 phương án bồi thường, hỗ trợ và bán bổ sung 01 căn hộ tái định cư; kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 06 vụ./.

 

 

 

 

 

Thanh Thủy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 7.376.713

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?