KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành TP kiểm tra các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 27/12/2016 | 2:56 PM  | View count: 8122

Ngày 30/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6602/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tổ công tác liên ngành Thành phố do ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Tổ trưởng.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp theo thẩm quyền; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND Thành phố.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Tổ công tác để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn theo thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với Tổ công tác và các ngành chức năng của Thành phố để giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố; Kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả để chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Thời gian thực hiện đến 31/12/2016. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 57
Tổng: 7.583.408

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?