KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 28/12/2016 | 12:00 PM  | View count: 9005

Ngày 16/12/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác này.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền thuộc phạm vi, đơn vị, cấp mình quản lý; đồng thời, bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đài truyền hình của Thành phố trong việc thông tin kịp thời, chính xác các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các tổ chức, cá nhân chống đối lợi dụng xuyên tạc, gây phức tạp tình hình. Nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật cho người dân, công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, vượt cấp; không để xảy ra “điểm nóng”, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, đạo đức, có trình độ nghiệp vụ, phong cách làm việc tốt, có khả năng hướng dẫn, giải thích thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đảng đoàn HĐND Thành phố và HĐND các cấp chỉ đạo tăng cường giám sát theo chuyên đề đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản chỉ đạo xử lý hành vi vi phạm pháp luật qua giải quyết tố cáo.

Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ trách nhiệm, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, vượt cấp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để khiếu nại, tố cáo sai sự thật, vụ lợi cá nhân, cầm đầu, lôi kéo, xúi giục, kích động người dân khiếu nại, tố cáo, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Các quận, huyện, thị ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại địa phương và cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Các ban đảng Thành ủy tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị theo quy định./.

Chỉ thị số 15 – CT/TU: Tải tại đây

 

 

Phạm Thủy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 7.521.747

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?