Tin tổng hợp

Thanh tra thành phố công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020 (30/06/2020)

Ngày 08/1/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 110/QĐ-TTTP về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm ...

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

ỨNG DỤNG NỘI BỘ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 48
Tổng: 3.089.110

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?